Mental afgrænsning

Er man ikke opmærksom på sine følelser, tanker og handlinger

Er man ikke opmærksom på sine følelser, tanker og handlinger, vil man ikke have udviklet en bevidsthed om sig selv. Man vil således ikke være i stand til at mobilisere en mental afgrænsning, der indebærer en klar bevidsthed om, at der er et jeg og et du, der er forskellig fra mig.

Projektioner og forestillinger om den anden vil have overtaget, i forhold til en reel forholden sig til, hvad der egentlig foregår i situationen. Der vil være en tendens til at reagere i forhold til sin egen forestilling om den anden, i stedet for at reagere i forhold til det, der reelt bliver sagt eller finder sted. At en klar kommunikation overhovedet kan lykkes, er somme tider lidt af et mirakel, især hvis følelserne styrer iagttagelse og handling.

Ved bevidst at arbejde med mental afgrænsning, vil du opleve, at du i mindre grad projicerer magt over i den anden, at du bliver en bedre iagttager, bedre til at kommunikere og bedre i stand til at være i kontakt.

 

Det indre barn​

For at forenkle kommunikationen bruger jeg i stedet for ”det ubevidste” begrebet ”det indre barn”. Det er enklere for de fleste at finde forståelse for sine følelser, hvis disse bliver sat i forbindelse med den levede og oplevede virkelighed. Vi kan kun mærke de følelser og impulser, som sidder i vores systemer i ”den gamle computer” fra det øjeblik, vi blev undfanget.

Alt er jo bygget op med udgangspunkt i vores ”kerne”. Fra vores begyndelse bliver vi indviklet i den ydre verden. Udviklede bliver vi først, når vi gennem vores bevidsthed forstår vores indre barn bedre. Så kan vi  rumme vores følelser og tage ansvar for vores handlinger. Den ægte følelse af kærlighed til dig selv bunder i at DU overtager opgaven som den kærlige, forstående voksne overfor dit indre barn, dit følelsesliv.

 

Bioenergetik analyse​

Bioenergetik analyse er en kropsterapeutisk indgang, der hjælper dig til at komme i kontakt med dine følelser og dit forsvarssystem. De metoder vi anvender, har til hensigt at du kommer til at mærke dig selv bedre. Her arbejdes med dit åndedræt og din grounding – jordforbindelse. Når du føler, at du har energetisk tyngde og står solidt på jorden, bliver det nemmere for dig at rumme dine følelser og at stå inde for dig selv.

Jeg vil lige bemærke, at du ikke skal tage tøjet af, eller at noget bliver ”trukket ned over hovedet på dig ”. Kropsarbejde er meget anvendeligt i forbindelse med chok- og stress oplevelser. De øvelser vi eventuelt kan lave, vil være helt afhængige af det øvrige terapeutiske arbejde, og kun hvis du hat lyst til det.

 

Her kan du læse mere om kropsterapi.

Kontakt mig for at få en tid til et behandlingsforløb

Du er altid velkommen til at høre mere om min terapi og behandlinger. Jeg giver gerne en pris for en behandling i København.

Du kan kontakte mig på telefon (+45) 33 14 68 30 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til mig på e-mail smf@live.dk. Bemærk, at jeg ikke tager imod henvisninger fra læge.​